• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • Үйлчилгээ

  Сонин сэтгүүл Ном товхимол

  Номны нэр Үнэ
  1.

  "Гадаад худалдааг хөгжүүлэхэд Засгийн Газар болон хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг идэвхижүүлэх нь" сэдэвт зөвлөгөөний судалгааны материалууд, гарсан санал, баримтууд, илтгэлүүдийн эмхэтгэл

  2000

  2. "Газар Тариалан" Бизнес Мэдээллийн Лавлах 2010-2011

  1500

  3. "Жижиглэн худалдаа эрхлэгчдийн анхдугаар зөвлөгөөн"-ий бичиг баримтын эмхэтгэл

  2000

  4. "Зураасан кодыг эрүүл мэндийн салбарт нэвтрүүлэх нь" гарын авлага

  4000

  5. Economic Reform

  5000

  6. Force Majeure гэж юу вэ?

  1500

  7. Force majeure, Hardship гарын авлага

  1500

  8. Green Paper

  5000

  9. GS1 гэж юу вэ?

  2000

  10. ISO/IEC 17025 Стандартад үйл ажиллагаагаа нийлүүлэх нь

  30000

  11. Incotermes балкат

  1500

  12. ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

  3000

  13. Mongolian Exporters Directory 2011

  5000

  14. Усгүй бол амьдрал үгүй, Усгүй бол бизнес үгүй

  13000

  15. Аж ахуй нэгж байгуулах гарын авлага

  4000

  16. Банк, санхүү, худалдааны иж бүрэн гарын авлага

  4000

  17. Барааны тоо чанар шалгах аргачлал

  6000

  18. Бизнес санал - 2012, 2013, 2014, 2015

  5000

  19. Бизнес санал 2009

  4000

  20. Бизнес санал 2011

  3500

  21. Бизнес төлөвлөгөө хийх гарын авлага

  12500

  22. Бизнесийн гэрээний үлгэрчилсэн загвар

  8000

  23. Бизнесийн захидал

  4000

  24. Бичил ба өрхийн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл

  3500

  25. Бичил Жижиг Дунд Бизнес эрхлэгчдэд  зориулсан төсөл бичих заавар

  5500

  26. Бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн стратегийг боловсруулах

  3500

  27. Бэлтгэн нийлүүлэгчийг үнэлэх ба сонголт хийж жагсаалт гаргах

  3500

  28. Бяслаг хийх гарын авлага

  3000

  29. Валютын ханшын эрсдлийн менежмент

  3000

  30. Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний гарын авлага

  15000

  31. Гааль-Бизнесийн түншлэл гарын авлага

  1000

  32. Гадаад худалдааны нийлүүлэлтийн нөхцөл "Инкотермс - 2010"

  6000

  33. Гадаадын хөрөнгө оруулагчдад зориулсан гарын авлага /хятад хэлдээр/

  8000

  34. Гадаад худалдааны иж бүрэн гарын авлага

  7000

  35. Газарзүйн заалтын гарын авлага

  5000

  36. Гадаад худалдааны төлбөр тооцоо

  4200

  37. Гэрээний удиртгал

  4000

  38. Европын холбооны хөнгөлөлт 7200

  5000

  39. Е-маркетинг бизнесийн амжилтын нууц

  5000

  40. Жижиг дунд үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл

  5000

  41. Зураасан код хэрэглэгчийн гарын авлага

  4500

  42. Логистик ба нийлүүлэлтийн хэлхээний үндсэн ойлголтууд

  5000

  43. Маркетингийн иж бүрэн гарын авлага

  10000

  44. Маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачилсан зөвлөмж

  4500

  45. Монголын бизнесийн хатагтай нар

  15000

  46. Монгол улсад бизнес хийх замын зураглал

  3000

  47. Монголын Үндэсний Арбитрын шийдвэрлэсэн хэргүүдийн эмхэтгэл /2000-2005 он/

  6500

  48. Монголын эдийн засаг, гадаад худалдааны "Цагаан ном" - 2014

  5000

  49. Монголын эдийн засаг, гадаад худалдааны “Цагаан Ном" - 2010, 2011

  5000

  50. Монголын Үндэсний Арбитр-н хэргүүдийн эмхтгэл /2006 - 2011/

  6000

  51. Ногоон Эдийн Засаг, Ногоон Бизнесийн цуврал CD

  5000

  52. Олон улсын арилжааны арбитр

  15000

  53. ОУ-ын арилжааны арбитр ба ОУ-ын эрхзүйн эмхтгэл

  6000

  54. Сав баглаа боодлын тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл

  3500

  55. Скандиновын орнуудын бизнесийн орчин

  3500

  56. Талх, талхан бүтээгдэхүүн хийх гарын авлага

  2500

  57.

  Жигнэмэг, бялуу, давхраат бүтээгдэхүүн хийх гарын авлага 3 төрөл

  2500

  58. Хөрөнгө оруулалт ба төслийн үнэлгээ

  3500

  59.

  Үйлдвэржилтийн асуудлаар 2008 онд зохион байгуулсан чуулган, уулзалтуудын илтгэлүүд, санал зөвлөмжийн эмхтгэл

  3000

  60. Үйлдвэрийн газрын эрчим хүчний менежмент

  3000

  61. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэрэгцээ, нийлүүлэлтийг тодорхойлж төлөвлөх нь

  3500

  62. Үйлчилгээний соёл

  3500

  63. Франчайсинг

  5000

  64. ХЭЗГД олгох хялбаршуулсан гарын авлага

  2000

  65. Хэлэлцээрт амжилттай бэлтгэх нь

  4000

  66. Монголын эдийн засаг, гадаад худалдааны “Цагаан ном" - 2015

  5000

  67. Монголын эдийн засаг, гадаад худалдааны “Цагаан ном" - 2013, 2014

  5000

  68. Цэвэр үйлдвэрлэлийн хялбарчилсан гарын авлага

  1500

  69. Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001

  9000

  70. Экспорт импортын гол нэрийн барааны дэлхийн зах зээлийн 2014 оны төлөв байдлын тухай илтгэл

  3500

  71. Экспорт импортын гол нэрийн барааны дэлхийн зах зээлийн 2008, 2009, 2010 оны төлөв байдлын тухай илтгэл

  3500

  72. Экодизайны гарын авлага

  1500

  73. Экспорт импортын гол нэрийн барааны дэлхийн зах зээлийн 2010 оны төлөв байдлын тухай илтгэл

  3500

  74. Экспорт импортын гол нэрийн барааны дэлхийн зах зээлийн 2013 оны төлөв байдлын тухай илтгэл

  3500

  75. Экспорт импортын гол нэрийн барааны дэлхийн зах зээлийн 2012 оны төлөв байдлын тухай илтгэл

  4000

  76. Экспорт, импортын гол нэрийн барааны дэлхийн зах зээлийн 2011 оны төлөв байдлын тухай илтгэл

  3500

  77. Энэтхэг, Польш бизнесийн санал

  3000

  78. Эрчим хүч хэмнэлтийн үйлчилгээний (ЭСКО) бизнесийн гарын авлага

  3000

  Харилцах хаяг: Хэрэглэгч, Үйлчилгээний Газар
  Утас: +976-11-323974
  Цахим шуудан: customerservice@mongolchamber.mn

  Арга хэмжээ