• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • Тохирлын баталгаанд заавал хамруулах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай
  05/21/2018

  Тохирлын баталгатайгаар МУ-ын зах зээлд нийлүүлэх, хилээр нэвтрүүлэх журам, тохирлын баталгаанд заавал хамруулах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалтад өөрчлөлт орох болсонтой холбогдуулан бизнес эрхлэгчдийн саналыг авч байна.  

  Холбогдох саналаа 2018 оны 5 сарын 23-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү.

  ТОХИРЛЫН БАТАЛГААТАЙГААР МОНГОЛ УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛД НИЙЛҮҮЛЭХ, ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРАМ, ТОХИРЛЫН БАТАЛГААНД ЗААВАЛ ХАМРУУЛАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ-ыг хавсаргав.

  Хавсралт: ТОХИРЛЫН БАТАЛГААНД ЗААВАЛ ХАМРУУЛАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ, ТОХИРЛЫН БАТАЛГААТАЙГААР МОНГОЛ УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛД НИЙЛҮҮЛЭХ, ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРАМ

  Холбоо барих хаяг:
  Бодлого, судалгаа хөгжлийн газар
  Утас: 329167
  Цахим шуудан: policy@mongolchamber.mn

  Latest 150
  Latest 150