• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • ОХУ-ын барилгын зах зээл дээр шинэ материал, тухайлбал өөрийн үйлдвэрийн нийлмэл арматурыг санал болгож байна
  12/27/2018

  Хүндэт ноёд оо!

  ОХУ-ын барилгын зах зээл дээр шинэ материал, тухайлбал өөрийн үйлдвэрийн нийлмэл арматурыг санал болгож байна. Шилэн хуванцар арматур (АСК) нь бетонд лав барьцалдуулахын тулд хийсэн шилэн олс, давирхайгаар бүрсэн гол төмөр юм. ГОСТ 31938-2012-ийн дагуу үйлдвэрлэгдсэн.

  Хэрэглээ:

  • хучилтын хавтанд;
  • ноль түвшингээс доош суурь тавих үед;
  • хөрсөн дээр шал, хавтан тавихад;
  • секцтэй барилга барихад;
  • торны оронд хэрэглэх;
  • бохир ус, цэвэр усны хоолой татах, усалгааны систем хийхэд;
  • тоосгон бүтцийн давхаргын хооронд;
  • барилгын давхар хананы уян хатан холбоосын оронд;
  • гэрэлтүүлгийн шон, өндөр хүчдэлийн багана, тусгаарлагч байгуулах үед;
  • зам тавих үед;
  • замын далан, налууг бэхжүүлэхэд болон гүүр, хаалт барихад;
  • замын болон явган хүний замын хавтан, хашааны хавтан, гаднах хавтан, багана, түшиг, төмөр замын дэр мод зэрэг зүйлүүдийг бэхжүүлэхэд;
  • ган арматур хурдан зэврэх нөхцөлд.

  Давуу тал:

  • А III ангиллын ган арматурыг бодвол суналтын бат бэх чанар 3 дахин их;
  • зэвэрдэггүй материал;
  • хүчилд тэсвэртэй;
  • нугардаггүй (илүү уян хатан шинж чанартай);
  • цахилгаан дамжуулахгүй;
  • дулаан дамжуулалт багатай;
  • долгион хаадаггүй;
  • хэт бага температурын нөлөөн дор бат бэх шинж чанараа алддаггүй;
  • металл арматураас 5 дахин хөнгөн;
  • ямар ч урттай үйлдвэрлэж болно;
  • дулааны тэлэлтийн коэффициент нь бетонтой адил учраас хагаралт, цууралт үүсэхгүй;
  • ган арматураас 30° хямд;
  • тээвэрлэх болон хадгалалтын үед тохиромжтой, зай хэмнэлттэй.

  000 Армапласт 75»-ын Ерөнхий захирал О.Г. Власенко

  Общество с ограниченной ответственностью «АРМАПЛАСТ-75»
  ОГРН 1167536055334, ИНН/КПП 7536160513/753601001,
  Забайкальский край, г.Чита, ул.Кочеткова, 81-43
  www.armaplast75.гu, е-mall:armaplast75@yandeх.ru, тел: +7-914-432-6110

  Latest 150
  Latest 150