• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 278 тоот тогтоолоор баталсан “Монгол экспорт” хөтөлбөрийг бизнес эрхлэгч та бүхэнд мэдээллийн журмаар хүргүүлж байна
  03/05/2019

  Тухайн хөтөлбөрийн зорилго нь Монгол Улсын экспортын хууль эрх зүй, хөрөнгө оруулалт, санхүү, татварын тогтвортой таатай орчинг бий болгох, зах зээлийн мэдээлэл, судалгааны  хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, олон улсад сурталчилан таниулах, инноваци, тэргүүний дэвшилтэт техник, технологид суурилсан боловсруулах үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх,  экспортын бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, экспортын үйлдвэрлэлийг дэмжих, дэд бүтцийг олон улсын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлэх, худалдааг хөнгөвчлөх, шинээр ажлын байр бий болгох, Монгол Улсын эдийн засгийг төрөлжүүлэх, экспортоос эдийн засагт орох мөнгөн урсгалыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг шат дараатай авч хэрэгжүүлэхэд оршино.

  Хавсралт: Засгийн газрын 278 дугаар тогтоол

  Гадаад Харилцаа, Худалдаа, Хөрөнгө Оруулалтын Газар
  МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХУДАЛДАА АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ТАНХИМ

   

  Latest 150
  Latest 150