• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • Төлбөрийн чадваргүйдлийн тухай хуулийн төсөлд санал авах тухай
  05/08/2019

  Хууль Зүй Дотоод хэргийн яамнаас Дампуурлын тухай хуулийг шинэчлэн найруулж УИХ-д өргөн мэдүүлэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байгаа билээ. Энэ хүрээнд ХЗДХЯамнаас хуулийн төсөлд МҮХАҮТ-ын бизнес эрхлэгчдээс санал авахаар хүргүүлсэн байна.

  Иймд бизнес эрхлэгчид та бүхэн хуулийн төсөлд саналаа ирүүлж хамтран ажиллана уу.

  Хуулийн төслийн холбоос: https://mojha.gov.mn/newmojha/?topic=%D1%82%D3%A9%D0%BB%D0%B1%D3%A9%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D1%87%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B3%D2%AF%D0%B9%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9-%D1%85%D1%83%D1%83%D0%BB

  Холбогдох ажилтан: БССГ-ын мэргэжилтэн И.Төгс-оюун 
  Утас: 11-310619, 88086993

  Latest 150
  Latest 150