• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • “Гэрээ боловсруулахад анхаарах зарим асуудал” сэдэвт сургалт болно
  10/26/2016

  • Арбитр, эвлэрүүлэн зуучлалын журмаар маргаан шийдвэрлэх түүний ач холбогдол
  • Хүнд нөхцөл байдал болон давагдашгүй хүчин зүйл гэж юу вэ?

  ХӨТӨЛБӨР

  Сэдэв Хугацаа Багш
  Бүртгэл 14:00-14:10  
  Нээлт 14:10-14:20  

  Арбитрын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа

  • МОУҮАрбитрын танилцуулга
  • Арбитр гэж юу вэ?
  • Арбитрын шүүхээс ялгагдах онцлог
  • Арбитрын хэлэлцээр, харьяалал
  • Арбитрын ажиллагаан дахь шүүхийн оролцоо
  • Арбитрын зардал
  • Арбитрын шийдвэр
  • Практик асуудлууд
  14:10-15:00 Ч.Гүнждагва

  Эвлэрүүлэн зуучлал

  • БМЭЗ төвийн танилцуулга
  • Эвлэрүүлэн зуучлал гэж юу вэ?
  • Эвлэрлийн гэрээ байгуулах
  • Практик асуудлууд
  15:00-15:30 Н.Батдорж
  Цайны завсарлага 15:30-15:40  

  Хүнд нөхцөл байдал болон давагдашгүй хүчин зүйл

  • Давагдашгүй хүчин зүйлд хамаарах
  • Хүнд нөхцөл байдалд хамаарах
  • МҮХАҮТ-аас олгодог “Гэрчилгээ”-ний ач холбогдол практик
  15:40-16:00 Ч.Гүнждагва

  Асуулт, хариулт
  /Санал солилцох/

  16:00-17:00

  Ч.Гүнждагва
  Н.Батдорж

  Багш нар:

  Ч.ГҮНЖДАГВА /хууль зүйн магистр/
  МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын олон улсын ба Үндэсний арбитрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
  Арбитрч, эвлэрүүлэн зуучлагч, өмгөөлөгч

  Н.БАТДОРЖ /хуульч/
  МҮХҮАТ-ын дэргэдэх Монголын олон улсын ба Үндэсний арбитрын ахлах мэргэжилтэн
  Олон улсын эвлэрүүлэн зуучлагч

  МҮХАҮТ-ын гишүүдэд зориулсан төлбөргүй сургалт

  Хэзээ: 2016.11.15-ны өдөр 1400 цаг
  Хаана: МҮХАҮТ, 507 тоот
  Бүртгэл: 99127141, 70111545

  Latest 150
  Latest 150