• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • “Худалдаа-2020” хөтөлбөр болон "Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ -2020" нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулахтай холбогдуулан төлөвлөгөөний төсөлд санал авч байна
  12/02/2017
  Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас 2018-2020 онуудад хэрэгжүүлэх “Худалдаа-2020 хөтөлбөр болон "Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ -2020" нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулахтай холбогдуулан төлөвлөгөөний төсөлд санал авч байна. Саналыг Харилцаа хамтын ажиллагааны газарт бичгээр 2017 оны 12 дугаар сарын 3 ны дотор ируулнэ үү. 
   
  Хавсралт: Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 2020 хөтөлбөр, Худалдаа 2020
  Latest 150
  Latest 150