• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • Эрчим хүч хэмнэлтийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд санал авч байна
  12/05/2017

  Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсгийг Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 04 сарын 03-ны өдрийн 52 дугаар тушаалаар байгуулан ажилласан.

  Улмаар Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 9 дүгээр сарын 20-ний өдрийн 274 дүгээр тогтоолоор “Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг баталсан бөгөөд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2017 онд багтаан батлах ёстой. Үүний дагуу холбогдох байгууллагуудаас албан ёсоор санал авч, Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 39 тоот тушаалаар Эрчим хүч хэмнэх Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулсан. Эрчим хүч хэмнэх үндэснимй хөтөлбөрийг http://www.legalinfo.mn/annex/details/8050?lawid=12905 линкээр орж танилцах боломжтой.

  "ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ"-тэй танилцаад төлөвлөгөөнд оруулах саналаа бэлтгэж ирнэ үү.

  Холбоо барих: М.Хосбаяр
  Утас: 99051059

  Хавсралт: ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  Latest 150
  Latest 150