• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • Испани улсын Едибон компанийн хамтран ажиллах санал
  12/01/2016

  Едибон компани нь 1978 онд Испанийн  Мадрид хотод  үүсгэн байгуулагдсан. Бид дараах салбарт  сургалтын лабораторийг байгуулж өгөх боломжтой:

  • Эрчим хүч, цахилгаан хуваарилагч,  үүсгүүрийн систем, сэргээгдэх эрчим хүч гэх мэт.
  • Газрын тосболонхий.

  Сургалтын танхим болон лаборатори нь нэг дор  байрлан, зөвхөн нэг багш ажиллах боломжоор хангана.

  Бидний үйл ажиллагаанууд:

  • Техникийн сургалттай холбоотой эд ангиуд болон тоног төхөөрөмжүүдийн загварыг гаргах, үйлдвэрлэх, худалдаалах;
  •  Бид тоног төхөөрөмжийг суурилуулах, үйл ажиллагаануудыг нь эхлүүлэх, сургалт явуулах болон технологи дамжуулах;
  •  Лабораториудын загварыг гаргах;

  Судалгаа  & Хөгжүүлэлт:

  Загвар гаргах, үйлдвэрлэх :

  • Тоног төхөөрөмж, эд ангиуд (механик).
  • Бүх  электрон  (интерфэйс).
  • Программ хангамжийн багцууд.
  • Бүх төрлийн гарын авлагууд.

  Бүтээгдэхүүн:

  3000 гаруй техникийн сургалтын  тоног төхөөрөмжүүд болон эд ангиуд болон 2800 төрлийн  программ хангамжийн багцуудыг техникийн салбарт нийлүүлсэн.

  Үүнд: Физик, электрон техник, харилцаа холбоо, эрчим хүч, механикжуулалт болон автоматжуулалт, аэродинамик, дулааны техник, шингэний буюу хийн механик, үйл явцын хяналт, химийн инжинеринг,  хүнс болон усны технологи болон байгаль орчин ...

  Технологи: 3D Physic, Computer Aided Instruction, Real Time Control, Computer Control (SCADA)

  Хэрэглэгчид: Дээд боловсрол: Их дээд сургууль, техникийн коллежи, инжинерингийн сургуулиуд гэх мэт

  Техникийн түвшин: Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвүүд болон  үйлдвэрлэлийн коллежүүд гэх мэт

  Дунд сургууль: Физик болон бусад  сургалтын үндсэн тоног төхөөрөмжүүд

  Үйлдвэрлэлийн сургалтууд: Цахилгаан, нефть, уул уурхайн сургалтын төвүүд  болон судалгааны төвүүд      

  Чанар: ISO 9000:  Чанарын менежмент : Загвар, үйлдвэрлэл ,  борлуулалт  болон  борлуулалтын дараахь үйлчилгээ

  OHSAS 18001  сертификат: Хөдөлмөр хамгаалал & аюулгүй байдлын менежментийн систем.
  ISO 14000 сертификат. (байгаль орчны менежмент).
  EMAS. ECO-Mенежмент болон  аудит схем  (байгаль орчны менежмент)
  Worlddidac Quality Charter  сертификат
  ЕХ-ны  сертификат.

  Холбоо барих хаяг:

  Хаяг: C/ Del Agua, 14. Polígono Industrial San José de Valderas. 28918 LEGANÉS. (Madrid). SPAIN.
  Утас: (+34) 91 6199363
  Факс: (+34) 91 6198647

  Жижиг дунд үйлдвэр, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих газар

  Latest 150
  Latest 150