• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • ISO стандартын сургалтууд
  10/13/2016

  Олон улсын стандартын Би Эс Ай Монгол академи нь олон улсын стандартын сургалтуудыг зохион байгуулах гэж байна. Тухайлбал, ISO 9001:2015 Чанарын удирдлагын тогтолцоо, ISO 14001:2015 Хөдөлмөр эрүү ахуйн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцолоо, ISO 18001:2015 Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо, ISO 22000:2015 Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо, ISO 27001:2015 Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны сургалтыг олон улсын модиулаар үндэсний багштайгаар зохион байгуулах гэж байна.

  Байгууллага аж ахуйн нэгжийн удирдлага, чанарын менежер, олон улсын стандарт нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байгаа аж ахуйн нэгжийн удирдлага хувь хүмүүсийн идэвхтэй оролцохыг урьж байна. 

  Latest 150
  Latest 150