• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • Үйлчилгээ

  Сургалт

  БҮРТГҮҮЛЭХ

  Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн танхимаас зохион байгуулдаг богино хугацааны сургалтандаа таныг урьж байна.

  Хувь хүний хөгжлийн сургалт

  • Харилцаа
  • Баг, багийн зохион байгуулалт
  • Илтгэх урлаг

  Менежментийн сургалт

  • Бизнесийн байгууллагын бүтээмжийн менежмент
  • Бизнесийн байгууллагад ажиллаж буй ажилтнуудын цагийн менежмент
  • Бизнесийн байгууллагад ажиллаж буй ажилтнуудын гомдлын менежмент
  • Бизнесийн байгууллагын хүний нөөцийн менемент
  • Бизнесийн харилцаа
  • Байгууллагын соёл
  • Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах

  Бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих сургалт

  • Байгууллагын макро, микро орчинг судлах
  • Төсөл бичих аргагчлал, төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
  • Тендерийн бичиг баримт боловсруулах
  • Олон улсын гэрээний эрх зүйн зохицуулалт
  • Худалдах, худалдан авах гэрээ, маргаан шийдвэрлэх практик зөвлөмж
  • Арбитр
  • Татвар
  • Даатгал

  Гадаад худалдааны чиглэлээр зохион байгуулах сургалт

  • Үзэсгэлэн яармагт зохион байгуулах
  • Нээлттэй гаалийн систем-ATA carnet
  • Гадаад худалдааны үндсэн бичиг баримтууд
  • Бараа бүтээгдэхүүнийг экспортонд гаргах
  • Логистик
  • Хил орчмын худалдаа
  • Худалдааг хөнгөвчлөх
  • Татварын эрсдэл
  • Бусад

  Харилцах хаяг: Гадаад Худалдааны Академи
  Утас: +976-11-324258
  Цахим шуудан: training@mongolchamber.mn

  Арга хэмжээ