• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • Үйлчилгээ

  Судалгаа

  МҮХАҮТ-аас монголын гадаад худалдааны тоймыг “Монголын гадаад худалдааны статистик мэдээлэлийн шинжилгээ, дүгнэлт” нэртэйгээр улирал бүр боловсруулан гаргадаг бөгөөд Та энэхүү тоймоос:

  • Монгол улсын экспорт, импортын барааны бүтэц, газарзүйн байршил
  • Экспорт, импортын гол нэрийн барааны тоо хэмжээ, үнийн дүнгийн судалгаа, тоо хэмжээний болон үнийн индекс
  • Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ, тарифийн индекс
  • Валютын ханш
  • Гадаад худалдааны зохицуулалт: экспорт, импортын болон онцгой татвар гэх зэрэг мэдээллийг авах боломжтой

  Харилцах хаяг: Бодлого, судалгаа хөгжлийн газар
  Утас: (976)11-310619
  Цахим шуудан: policy@mongolchamber.mn

  Арга хэмжээ