• MN
  • EN
  • CN
  • RU
  • Үйлчилгээ

    Судалгаа

    МҮХАҮТ-аас бизнес эрхлэхэд хүнд суртал үзүүлж байгаа  албан байгууллага, үйл явцыг үнэлэн гаргах зорилгоор 2004 оноос эхлэн 13 дахь жилдээ “Хүнд суртлын индекс”-ыг  иргэд бизнес эрхлэгчдийн санал, үнэлгээ, дүгнэлтэд үндэслэн эрхлэн гаргаж байна.