• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • Үйлчилгээ

  Сургалт

  Компанийн засаглалын сургалт

  Компанийн тухай хуулийн 75.8.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан байхаар хуульчилсан. Энэхүү хуулийн дагуу засаглалыг хөгжүүлж, шинээр батлагдсан хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Компанийн Засаглалын Үндэсний Зөвлөлтэй хамтран сургалтыг зохион байгуулж байна.

  Сургалтын сэдвүүд:

  • Компанийн засаглалын тухай ойлголт
  • Төлөөлөн удирдах зөвлөл
  • Компанийн засаглалын хууль эрх зүйн орчин
  • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүд, гүйцэтгэх болон гүйцэтгэх бус гишүүд
  • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хороод
  • Гүйцэтгэх удирдлага
  • Хувьцаа эзэмшигчид
  • Тайлагнал болон ил тод байдал
  • Их хэмжээний хэлцэл, сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл
  • ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
  • Эрсдэлийн удирдлага
  • Хөндлөнгийн аудит болон дотоод аудит

  Холбоо барих:
  Утас:
  324258, 88000628
  Цахим шуудан: training@mongolchamber.mn
  Фейсбүүк хуудас: Гадаад худалдааны академи

  Арга хэмжээ